Коран: Переклад смислів з арабської мови

(Украинский язык)

Поиск по Корану      

Священный Коран   Содержание

Эта сура в:
Сура 39: Аз-Зумар (Натовпи)  


Array
Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного!
1 Писання, зіслане від Аллаха, Всемогутнього, Мудрого!
2 Воістину, Ми зіслали тобі Писання з істиною. Поклоняйся Аллаху, щиро сповідуючи Його релігію!
3 Чи не Аллаху належить щира релігія? А ті, які беруть собі помічників замість Нього, [говорять]: «Ми поклоняємося їм лише для того, щоб вони наблизили нас до Аллаха!» Воістину, Аллах розсудить між ними в тому, про що вони сперечалися! Воістину, Аллах не веде прямим шляхом тих, які брешуть, які не вірують! [1]
4 Якби Аллах хотів узяти Собі дитину, то обрав би з тих, що створив, кого побажав. Пречистий Він! Він — Аллах, Єдиний, Всепереможний!
5 Він створив небеса й землю в істині. Він огортає день ніччю та огортає ніч днем. Він підкорив сонце й місяць. Усі вони плинуть до визначеного строку. Так! Він — Всемогутній, Прощаючий!
6 Він створив вас із єдиної душі, а потім зробив для вас дружин із вас самих. Він зіслав для вас вісім пар худоби. Він створює вас в утробах матерів ваших: одне творіння після іншого, в трьох темрявах. Такий Аллах, ваш Господь! Йому належить влада. Немає бога, крім Нього. Як же ви заблукали!
7 Якщо ви не увіруєте, то, воістину, Аллах не потребує вас. Але Він не схвалює невір’я Своїх рабів. Тож якщо ви будете дякувати. Він схвалить це для вас. Ніхто не понесе тягар іншого; а потім ви всі повернетесь до вашого Господа й Він сповістить вас про те, що ви робили! Воістину, Він знає те, що в серцях!
8 Коли людину торкається лихо, вона кличе свого Господа й звертається тільки до Нього. А коли Він дарує їй милість від Себе, то вона забуває те, про що раніше просила, й додає Аллаху рівних — для того, щоб збити інших із Його шляху! Скажи: «Недовго ж тобі насолоджуватись своїм невір’ям! Воістину, ти — один із жителів вогню!» [2]
9 Невже той, хто смиренно проводить ніч, падаючи ниць і підводячись, хто боїться наступного життя й сподівається на милість свого Господа, рівний [тому, хто цього не робить?] Скажи: «Невже рівні ті, які знають, і ті, які не знають?» Воістину, замисляться лише обдаровані розумом! [3]
10 Скажи: «О раби, які увірували! Бійтесь Господа вашого! На тих, які робили добро в земному житті, чекає добро! Земля Аллаха широка! Воістину, терплячих винагородять сповна, без відплати!»
11 Скажи: «Мені наказано поклонятись Аллаху, щиро сповідуючи Його релігію!
12 І ще мені наказано бути першим із відданих Йому!» [4]
13 Скажи: «Я боюся, що, в разі непослуху Господу моєму, мене буде покарано у Великий День!»
14 Скажи: «Я поклоняюсь Аллаху, щиро сповідуючи перед Ним свою релігію!
15 А ви поклоняйтесь замість Нього тому, кому побажаєте!» І скажи: «Воістину, зазнають утрат ті, які в День Воскресіння втратять і самих себе, і свої родини!» Так, це — явні втрати!
16 Над ними будуть завіси з вогню й під ними будуть завіси. Так Аллах залякує Своїх рабів. О раби Мої, бійтеся Мене!
17 А для тих, які уникали тагута, не поклонялися йому й зверталися до Аллаха, є добра новина. Сповісти ж цю добру новину рабам,
18 які прислухаються до слів і йдуть за найкращими з них. Це — ті, кому Аллах вказав на прямий шлях. Воістину, саме вони — обдаровані розумом!
19 Невже ти можеш врятувати того, над ким здійснилося слово про кару та хто перебуває у вогні?
20 Але тих, які бояться Свого Господа, чекають кімнати, одні з яких збудовані над іншими й під якими течуть ріки. Така обіцянка Аллаха! Аллах не порушує Своєї обіцянки!
21 Невже ти не бачиш, що Аллах пролив із неба воду й провів її в землю до джерел? Через неї виводяться посіви різного кольору, потім вони всихають, і ти бачиш їх жовтими. А потім Він перетворює їх на трухлявину. Воістину, в цьому — нагадування для обдарованих розумом!
22 Хіба той, чиї груди Аллах розкрив ддя ісламу, й хто тримається світла від Свого Господа, рівний [тому, хто має жорстке серце й далекий від істини]? Горе тим, чиї серця тверді до згадування про Аллаха! Воістину, вони перебувають у явній омані! [5]
23 Аллах зіслав найкращу розповідь — Писання, частини якого схожі між собою та повторюються. Від нього тремтить шкіра тих, які бояться Господа свого. А потім, під час згадування Аллаха, пом’якшується і шкіра їхня, і серця їхні! Це — дороговказ Аллаха, через який Він провадить прямим шляхом, кого побажає! А кого Аллах зіб’є зі шляху, тому не буде провідника!
24 Невже той, хто буде захищати своє обличчя від лихої кари Дня Воскресіння, рівний [тому, хто убезпечений від кари]? Несправедливим скажуть: «Скуштуйте того, що ви собі здобували!» [6]
25 Ті, які жили раніше за них, так само вважали [посланців] брехунами. Але покарання прийшло до них звідти, звідки вони й не чекали!
26 Аллах дав їм змогу зазнати ганьби в земному житті. Але покарання наступного життя ще важче, якби вони тільки знали!
27 Ми наводимо для людей у цьому Корані різні притчі — можливо, вони замисляться
28 у Корані арабському, в якому немає кривизни — можливо, вони будуть богобоязливими!
29 Аллах навів притчу — раба, який належить кільком упертим господарям, і ще одного раба, який належить одному. Чи рівні вони в порівнянні? Хвала Аллаху! Але ж більшість із них не знає!
30 Воістину, ти — смертний, і вони смертні!
31 А потім, у День Воскресіння, ви будете сперечатися перед своїм Господом!
32 Хто ж несправедливіший за того, хто звів наклеп на Аллаха та визнав істину брехнею, коли вона прийшла до нього? Хіба не геєна буде притулком для невіруючих!?
33 Той, хто прийшов із правдою, і той, хто впевнений у ній, — саме вони богобоязливі!
34 У Господа свого вони матимуть усе, що побажають. Така винагорода праведників,
35 щоб Аллах відпустив їм найгірше, скоєне ними, й дарував винагороду за те найкраще, що робили вони!
36 Хіба не достатньо Аллаха для Його раба? Але ж вони залякують тебе тими, кому [поклоняються] замість Нього! Кого Аллах зіб’є зі шляху, тому немає провідника!
37 Кому Аллах вкаже прямий шлях, того ніхто з нього не зіб’є! Хіба Аллах не Всемогутній, Володар відплати?
38 Якщо ти запитаєш у них, хто створив небеса й землю, то вони неодмінно скажуть: «Аллах!» Скажи: «Чи ви бачили тих, кого закликаєте замість Аллаха? Якщо Аллах побажає вразити мене лихом, то хіба зможуть вони відвернути Його лихо? А якщо Він побажає мені милості, то хіба зможуть вони втримати Його милість?» Скажи: «Достатньо мені Аллаха. На Нього нехай покладаються ті, хто покладається!»
39 Скажи: «О народе мій! Дійте, як зможете, і я буду діяти! Скоро ви дізнаєтесь,
40 кого вразить ганебна кара, й хто зазнає кари нескінченної!»
41 Для людей Ми зіслали тобі Писання в істині. Хто йде прямим шляхом, той іде ним для себе. А хто збився зі шляху, той завдав шкоди собі. А ти для них— не опікун!
42 Аллах забирає душі, коли вони помирають, а ті, які ще не вмерли, забирає під час сну. Він затримує тих, кому визначено померти, а інших відпускає до певного строку. Воістину, в цьому — знамення для людей, які мислять!
43 Невже вони беруть собі заступників замість Аллаха? Скажи: «А якщо вони не владні над жодною річчю й нічого не розуміють?»
44 Скажи: «Заступництво цілком належить Аллаху! Йому належить влада над небесами й землею і до Нього ви повернетесь!»
45 Коли згадують самого Аллаха, серця тих, які не вірують у наступне життя, здригаються від огиди. А коли згадують тих, кому вони [поклоняються] крім Нього, то вони радіють!
46 Скажи: «О Аллах, Творець небес і землі. Знаючий потаємне й відкрите! Ти розсудиш між своїми рабами те, про що вони сперечалися!»
47 Якби ті, які чинять несправедливо, мали все, що на землі, та ще стільки ж, то неодмінно спробували б відкупитися від лихої кари в День Воскресіння! їм відкриється від Аллаха те, про що вони й не думали!
48 Їм відкриються їхні лихі вчинки та вразить їх те, з чого вони глузували!
49 Коли людини торкається лихо, вона кличе Нас. А коли Ми даруємо їй благо від Себе, то вона говорить: «Це дано мені завдяки знанню!» Та ж ні, це — випробування! Проте більшість із них не знає. [7]
50 Так говорили й ті, які жили раніше за них. Не допомогло їм те, що вони собі здобували!
51 Вразили їх лихі вчинки, які вони собі здобули. Несправедливих із них також вразять лихі вчинки, які вони собі здобули! Не зможуть вони втекти!
52 Невже вони не знають, що Аллах збільшує та зменшує наділ, кому побажає? Воістину, в цьому — знамення для людей, які вірують!
53 Скажи: «О раби Мої, які порушили межі на шкоду собі! Не втрачайте надії на милість Аллаха! Воістину, Аллах прощає всі гріхи, адже Він — Прощаючий, Милоседний!»
54 Зверніться до вашого Господа та підкоріться Йому раніше, ніж до вас прийде кара, бо потім уже не допоможуть вам!
55 Ідіть за тим найкращим, що зіслано вам від Господа вашого, раніше, ніж до вас раптом прийде кара, коли ви цього навіть не відчуваєте!
56 Щоб не говорила душа: «Горе мені за те, що я був недбалим перед Аллахом! Я був лише одним із тих, які насміхалися!»
57 І щоб не говорила: «Якби Аллах вказав мені прямий шлях, я був би одним із богобоязливих!»
58 І щоб не говорила тоді, коли побачить кару: «Якби я мав іще нагоду, то був би одним із праведників!»
59 Та ж ні! До тебе приходили Мої знамення, але ти вважав їх брехнею, вивищився й став одним із невіруючих!
60 У День Воскресіння ти побачиш, як почорніють обличчя тих, які зводили наклеп на Аллаха! Хіба не геєна буде притулком для тих, які вивищувалися?
61 Аллах врятує тих, які були богобоязливими, і вони матимуть успіх. Не торкнеться їх зло й не будуть вони засмучені!
62 Аллах — Творець кожної речі! Він — Опікун кожної речі!
63 Йому належать ключі небес і землі. А ті, які не вірують у знамення Аллаха, втратять усе!
64 Скажи: «Невже ви наказуєте мені поклонятися замість Аллаха комусь іншому, о ви, невігласи?!»
65 Було відкрито тобі й тим, які жили раніше за тебе: «Якщо ти додаватимеш Мені рівних у поклонінні, то стануть марними твої вчинки й ти неодмінно будеш одним із тих, які втратять усе!»
66 Поклоняйся Аллаху й будь одним із вдячних!
67 Вони не оцінили Аллаха гідною мірою! Уся земля буде Його жменею в День Воскресіння, а небеса буде згорнуто Його правицею! Пречистий Він і Вищий за те, що Йому додають у поклонінні!
68 Засурмлять у ріг, і ті, хто на небесах і на землі, будуть уражені, крім тих, кого побажає [залишити] Аллах! А потім засурмлять іще раз, і тоді вони стануть і будуть дивитися.
69 Земля заясніє світлом її Господа. Буде покладено Писання, приведуть пророків та свідків. Між усіма справедливо розсудять, і нікого не буде скривджено.
70 Кожній душі повною мірою відплатять за те, що вона робила. Він найкраще знає, що вони роблять!
71 Тих, які не увірували, поведуть до геєни натовпами. Коли вони прийдуть туди, її врата відкриються, а вартові скажуть: «Невже до вас не приходили посланці з вас самих, не читали вам знамення вашого Господа й не застерігали вас від зустрічі з цим днем?» Ті скажуть: «Так!» Але справдилося слово про покарання невіруючих!
72 Скажуть їм: «Увійдіть у врата пекла, де ви будете вічно!» Який же мерзотний притулок у тих, які вивищувалися!»
73 Тих, які були богобоязливими, поведуть у рай натовпами. Коли вони прийдуть туди, його врата відкриються, а вартові скажуть: «Мир вам! Ви були добрими! Увійдіть сюди навіки!»
74 Вони скажуть: «Хвала Аллаху, Який дав нам правдиву обіцянку й дарував у спадок землю. Ми можемо оселитися у раю, де побажаємо. Яка прекрасна винагорода для тих, хто робив [добро]»!
75 Ти побачиш ангелів, які оточують трон і прославляють Господа свого хвалою. Між ними справедливо розсудять і скажуть: «Хвала Аллаху, Господу світів!» [8]


[1] «Чи не Аллаху належить щира релігія» — арабське слово дій має дуже широке значення, набагато ширше, ніж слово «релігія» в європейських мовах. Загалом воно слугує виразом ідеї відданості, покірності та порядку; у різних контекстах дін може означати «послух», «наслідування», «смирення» та «закон».

[2] «Забуває те, про що раніше проста» — як відзначають ат-Табарі та аль Багавві, можливий варіант розуміння: «Забуває Того, до Кого раніше зверталася (тобто Господа)».

[3] Інтерполяція — згідно з тлумаченням аль-Багавві.

[4] «Із відданих Йому» — аль-муслімін, «мусульман». Аль-Багавві та ібн Касір (із посиланням на Судду) пишуть: «першим мусульманином із цього народу (тобто з арабів)».

[5] Інтерполяція — згідно з тлумаченням ібн Касіра.

[6] Інтерполяція — згідно з тлумаченням аль-Багавві.

[7] «Це дано мені завдяки знанню» — «Аллах знає про те, що я гідний цього» (аль-Багавві).

[8] «Між ними розсудять» — «між творіннями» (ібн Касір).

Аят

И не приближайтесь к прелюбодеянию: поистине, это - мерзость и плохой путь
- Ночное путешествие, 32 -

Хадис

Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, Он даровал, и всему Он установил известный срок, так пусть она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха
- Аль-Бухари и другие мухаддисы -