Коран: Переклад смислів з арабської мови

(Украинский язык)

Поиск по Корану      

Священный Коран   Содержание

Эта сура в:
Сура 40: Гафір (Той, Хто Дарує Прощення)  


Array
Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного!
1 Ха. Мім.
2 Писання, зіслане від Аллаха, Всемогутнього, Всезнаючого,
3 Прощаючого, Приймючого каяття, суворого в покаранні. Володаря милості! Немає бога, крім Нього, й до Нього буде повернення!
4 Про знамення Аллаха сперечаються лише невіруючі. Нехай не зваблює тебе те, що вони вільно діють у різних краях. [1]
5 Народ Нуха та їхні спільники вважали [посланців] брехунами іще раніше. Кожен народ прагнув схопити свого посланця. Вони сперечались, удаючись до брехні, щоб заперечити нею істину. Але Я схопив їх, і яке ж було покарання!
6 Так справдилося слово Господа твого над тими, які не увірували. Воістину, вони — жителі вогню!
7 Ті, які несуть Трон і які перебувають коло нього, прославляють Господа свого хвалою, вірують у Нього й благають про прощення тих, які увірували: «Господи наш! Кожну річ Ти охоплюєш милістю й знанням! Прости тих, які покаялись і йшли Твоїм шляхом, захисти їх від пекельної кари!
8 Господи наш! Введи їх до садів Едену, які Ти обіцяв їм і їхнім батькам, дружинам і нащадкам, які робили добро. Воістину, Ти — Всемогутній, Мудрий!
9 Захисти їх від лихих вчинків, адже кого Ти захистиш від лихих вчинків того Дня, над тим Ти змилуєшся! А це — великий успіх!
10 Воістину, тим, які не увірували, проголосять: «Аллах ненавидів вас сильніше, ніж ви ненавиділи себе, коли вас закликали до віри, а ви залишалися невіруючими!»
11 Вони скажуть: «Ти двічі зробив нас мертвими й двічі живими. Ми визнали свої гріхи. Чи не має шляху до виходу?» [2]
12 Це тому, що, коли кликали самого Аллаха, ви не вірили, а коли Йому додавали рівних, то ви вірили! Рішення належить Аллаху, Всевишньому, Великому!
13 Він — Той, Хто показує вам Свої знамення й відсилає вам із неба наділ. Але замислиться лише той, хто звертається до Нього!
14 Кличте Аллаха, щиро сповідуючи Його релігію, навіть якщо невіруючі й ненавидять це!
15 Власник найвищих ступенів. Володар трону — Він посилає Духа до того зі Своїх рабів, до кого побажає, щоб застерегти про День Зустрічі! [3]
16 Того Дня, коли вони з’являться, ніщо про них не сховається від Аллаха! Кому ж належить влада сьогодні? Аллаху — Єдиному, Всепереможному!
17 Сьогодні кожній душі відплатять тільки за те, що вона собі здобула. Сьогодні не буде несправедливості! Воістину, Аллах — швидкий у відплаті!
18 Застережи їх близьким Днем, коли серця підступлять до горла та сповняться страху. Не буде в нечестивців ні близького друга, ні заступника, якому підкоряються.
19 Він знає і зрадницький погляд, і те, що приховане в серцях!
20 Рішення Аллаха справедливе. А ті, кого вони кличуть замість Нього, нічого не вирішують. Воістину, Аллах — Всечуючий, Всевидячий!
21 Хіба вони не подорожували по землі й не бачили, яким був кінець тих, що жили раніше? Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі. Та Аллах схопив їх за їхні гріхи, й ніхто не захистив їх від Аллаха!
22 Це тому, що коли їхні посланці приходили до них із ясними знаменнями, вони не увірували. Аллах схопив їх, бо Він — Всесильний, суворий у покаранні!
23 Із Нашими знаменнями та ясним доказом Ми відіслали Мусу
24 до Фірауна, Гамана й Каруна. Вони сказали: «Він — брехливий чаклун!»
25 Коли він прийшов до них з істиною від Нас, вони сказали: «Вбивайте синів тих, які увірували разом із ним, а їхніх жінок залишайте живими. Але хитрощі невіруючих оманливі!» [4]
26 Фіраун сказав: «Дайте мені вбити Мусу! Нехай покличе свого Господа! Я боюся, що він змінить вашу релігію чи поширить безчестя на землі!»
27 Муса сказав: «Я попросив захисту в Господа мого й Господа вашого від кожного гордія, який не вірує в День Відплати!»
28 Чоловік із роду Фірауна, який приховував свою віру, сказав: «Невже ви вб’єте чоловіка за те, що він говорить: «Мій Господь — Аллах», і за те, що він прийшов до вас із ясними знаменнями від Господа вашого? Якщо він бреше, то його брехня зашкодить лише йому, а якщо говорить правду, то вразить вас частина того, що він обіцяє вам! Воістину, Аллах не веде прямим шляхом того, хто порушує межі й бреше!
29 О народе мій! Сьогодні ви маєте владу й пануєте на землі. Але хто захистить нас від кари Аллаха, якщо вона прийде до нас?» Фіраун сказав: «Я вказую вам тільки те, що вважаю за потрібне. Я веду вас тільки правильним шляхом!»
30 Той, який увірував, відповів: «О народе мій! Я боюся, що з вами станеться те, що вже колись було,
31 те, що сталося з народом Нуха, адитами, самудитами й тими, які жили після них. Аллах не бажає чинити з рабами несправедливо!
32 О народе мій! Я боюся, що до вас прийде той День, коли одні закликатимуть інших,
33 День, коли ви повернете назад, але ніхто не захистить вас від Аллаха! Кого Аллах зіб’є зі шляху, тому не буде провідника!
34 Раніше до вас приходив Юсуф із ясними знаменнями, але ви не перестали сумніватися в тому, з чим він до вас прийшов. А коли він помер, ви сказали: «Після нього Аллах уже не відішле посланця!» Так Аллах збиває зі шляху того, хто порушує межі й сумнівається!»
35 Ті, хто сперечається про знамення Аллаха без жодного доказу, який би прийшов до них, викликають ненависть в Аллаха й у тих, які увірували. Аллах накладає печатку на серце кожного зверхнього тирана!
36 Фіраун сказав: «О Гамане! Збудуй мені вежу, можливо, я досягну шляхів,
37 шляхів небесних, і побачу Бога Муси. Але я думаю, що він — брехун». Так Фірауну видалися прекрасними його злі вчинки, і збився він зі шляху. Але хитрощі Фірауна — самі втрати!
38 Той, який увірував, сказав: «О народе мій! Ідіть за мною, я покажу вам правильний шлях!
39 О народе мій! Воістину, земне життя — тимчасова насолода, а життя наступне — вічний притулок!
40 Хто чинитиме зло, отримає таку саму відплату. А хто чинитиме добро — чоловік чи жінка — і буде віруючим, той увійде до раю. Вони матимуть там свій наділ без відплати!
41 О народе мій! Чому я кличу вас до спасіння, а ви кличете мене у вогонь?
42 Ви закликаєте мене не вірувати в Аллаха й додавати Йому рівних, про яких у мене немає знання. А я закликаю вас до Всемогутнього, Прощаючого!
43 Немає сумніву, що те, до чого ви мене закликаєте, не гідне звертання ні в земному житті, ні в наступному; і що ми повернемось до Аллаха, і що ті, хто порушує межі, будуть жителями вогню!
44 Ви ще згадаєте мої слова. Я віддаю свою справу Аллаху! Воістину, Аллах бачить рабів!»
45 Аллах захистив його від зла, яке вони замислили. А рід Фірауна спіткала лиха кара
46 вогонь, куди їх кидають зранку та ввечері. А в День, коли настане Час, піддайте рід Фірауна найлютішій карі!
47 Коли вони будуть сперечатися між собою у вогні, то слабкі скажуть тим, які вивищувалися: «Воістину, ми йшли слідом завами! Чи не можете хоча б трохи захистити нас від вогню?»
48 Ті, які вивищувалися, скажуть: «Ми всі тут! Воістину, Аллах уже розсудив між рабами!»
49 Ті, які опинились у вогні, скажуть вартовим геєни: «Покличте вашого Господа, нехай полегшить нашу кару хоча б на один день!»
50 Ті скажуть: «Невже ваші посланці не приходили до вас із ясними знаменнями?» Вони скажуть: «Так!» А їм скажуть: «Моліться самі!» Але ж молитви невіруючих марні!
51 Воістину, Ми ще в земному житті допоможемо Нашим посланцям і тим, які увірували, а також у той День, коли постануть свідки,
52 у День, коли нечестивцям не допоможуть їхні вибачення! їх спіткає прокляття й чекає на них найгірший притулок!
53 Ми дарували Мусі прямий шлях і дали синам Ісраїла у спадок Писання
54 як прямий шлях і нагадування для обдарованих розумом!
55 Терпи, бо обіцянка Аллаха — істина! Проси прощення за свій гріх і прославляй Господа свого хвалою ввечері та зранку!
56 Воістину, ті, які сперечаються про знамення Аллаха без жодного доказу, який би прийшов до них, мають у своїх серцях тільки зверхність! їм не досягнути свого! Шукай захисту в Аллаха, адже Він — Всечуючий, Всевидячий!
57 Воістину, створення небес і землі є чимось більшим, ніж створення людей, але більшість людей не розуміє!
58 Не рівні між собою сліпий і зрячий. А ті, які увірували й робили добро, не рівні тим, які чинять зло. Мало ж ви замислюєтесь!
59 Воістину, Час настане, і в цьому немає сумніву! Але ж більшість людей не вірує!
60 Ваш Господь сказав: «Кличте Мене, і Я відповім вам! Воістину, ті, які гордували поклонінням Мені, ввійдуть до геєни приниженими!»
61 Аллах — Той, Хто створив для вас ніч, щоб ви відпочивали, і день, щоб ви бачили! Воістину, Аллах сповнений ласки до людей, але ж більшість людей не дякує!
62 Такий Аллах, ваш Господь, Творець кожної речі. Немає бога, крім Нього! Як ви заблукали!
63 Так само блукають і ті, які заперечують знамення Аллаха!
64 Аллах — Той, Хто зробив для вас землю місцем перебування, а небо — стелею. Він дарував вам образ ваш і зробив цей образ прекрасним. Він наділив вас благами! Такий Аллах, ваш Господь! Благословенний Аллах, Господь світів!
65 Він — Живий, немає бога, крім Нього! Кличте Його, щиро сповідуючи свою релігію перед Ним! Хвала Аллаху, Господу світів!
66 Скажи: «Мені заборонено поклонятися тим, кого ви кличете замість Аллаха, відколи до мене прийшли знамення від мого Господа. Мені наказано підкоритися Господу світів!»
67 Він — Той, Хто створив вас із праху, потім — із краплі сімені, а потім — зі згустку крові. Потім Він виводить вас дітьми, щоб ви могли досягнути зрілого віку, а згодом перетворитися на старих, хоч серед вас є такі, хто помирає раніше, і щоб ви могли досягнути призначеного строку. Можливо, ви зрозумієте!
68 Він — Той, Хто дарує життя і смерть. Коли Він вирішує щось, то тільки говорить: «Будь!» — і воно є!
69 Невже ти не бачив тих, які сперечаються про знамення Аллаха? Як же віддалилися вони!
70 Вони сприйняли як брехню Писання й те, з чим Ми відсилали Наших посланців. Але скоро вони дізнаються,
71 коли з кайданами на шиї та ланцюгами їх потягнуть
72 в окріп, а потім розпалять у вогні!
73 Згодом їм скажуть: «Де ті, кому ви поклонялися
74 замість Аллаха?» Вони скажуть: «Вони покинули нас. Але раніше ми нікого не кликали!» Так Аллах збиває зі шляху невіруючих!
75 Це вам за те, що ви раділи на землі без жодного права й за те, що ви були зухвалі!
76 Увійдіть у врата геєни, там ви будете довіку! Який же мерзотний притулок буде у знахабнілих!
77 Терпи, бо обіцянка Аллаха — істина! Ми або покажемо тобі частину з того, що обіцяли їм, або заберемо тебе. А вони повернуться до Нас.
78 Ми відсилали посланців і раніше за тебе. Серед них є такі, про яких Ми тобі розповідали, а є й такі, про яких не розповідали. Кожен посланець приходив зі знаменням тільки з дозволу Аллаха. Коли прийде наказ Аллаха, буде правдивий суд, і тоді прихильники неправди втратять усе!
79 Аллах — Той, Хто створив для вас тварин, щоб на деяких із них ви пересувалися, а від інших мали їжу.
80 Вони приносять вам різну користь, завдяки їм ви досягаєте того, чого прагнуть ваші серця. На них і на кораблях ви пересуваєтесь!
81 Він показує вам Свої знамення. То які ж знамення Господа вашого ви заперечуєте?
82 Невже вони не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, які жили раніше? Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі, але не допомогло їм те, що вони собі здобували!
83 Коли їхні посланці прийшли до них із ясними знаменнями, то вони раділи тому знанню, яке було в них. Але вразило їх те, з чого вони глузували!
84 Коли вони побачили Наше покарання, то сказали: «Ми увірували в єдиного Аллаха й не віруємо в тих, кого вважали рівними Йому!»
85 Але не допомогла їм віра їхня, коли вони вже побачили Наше покарання! Такий закон Аллаха, встановлений для Його рабів. І тоді невіруючі втратять усе!


[1] «їхні подорожі в різні краї з метою торгівлі та їхня безпека там — і це за їхнього невір’я!» (аль-Багавві).

[2] Див. сура «аль-Башра», аят 28.

[3] «Власник найвищих ступенів» — як пояснюють тлумачі, йдеться про те, що трон Аллаха піднесений над усім (ібн Касір), або про те, що Аллах дарує праведникам і наближенім високі ступені в раю (аль-Багавві).

[4] «Але хитрощі невіруючих оманливі» — як зазначає ібн Касір, ідеться про те, що хитрощі невіруючих зникнуть. Натомість ат-Табарі та аль-Багавві коментують цей вислів так: невіруючі прагнуть збити віруючих зі шляху та ввести в оману.

Аят

Мы непременно будем показывать им Наши знамения в (разных) краях и в них самих, пока не станет очевидным для них, что он - истина
- Разъяснены, 53 -

Хадис

…Поистине, наилучшая из речей – Книга Аллаха, а наилучшее руководство – руководство Мухаммада. Наихудшими же деяниями являются нововведения (в религии), поскольку каждое нововведение – ересь, а всякая ересь – заблуждение, а всякое заблуждение – в Огне…
- Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа -