Коран: Переклад смислів з арабської мови

(Украинский язык)

Поиск по Корану      

Священный Коран   Содержание

Эта сура в:
Сура 61: Ас-Сафф (Лави)  


Array
Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного!
1 Прославляють Аллаха ті, хто на небесах, і ті, хто на землі, а Він—Великий, Мудрий!
2 О ви, які увірували! Чому говорите те, чого не робите?
3 Велика ненависть у Аллаха тоді, коли ви говорите, а не робите!
4 Воістину, Аллах любить тих, які ведуть боротьбу на Його шляху лавами, схожими на міцну споруду.
5 Ось Муса сказав народу своєму: «О, народе мій! Чому чините зле мені, хоча справді знаєте, що я — посланець Аллаха до вас?» І коли збилися вони з прямого шляху, то відвернув Аллах серця їхні, бо Аллах не веде прямим шляхом нечестивих!
6 І коли сказав Іса, син Мар’ям: «О сини Ісраїла! Я — посланець Аллаха до вас, який підтверджує те, що було до мене в Таураті, й сповіщає добру звістку про посланця, котрий з’явиться після мене. Ім’я його — Ахмад». А коли цей посланець прийшов із ясними доказами, то сказали вони: «Це — очевидне чаклунство»!
7 Та хто ж більший нечестивець, ніж той, хто зводить наклеп на Аллаха, коли його закликають до ісламу! Аллах не веде прямим шляхом нечестивців.
8 Бажають вони загасити світло Аллаха своїми устами, але Аллах доносить світло своє, хоч як не було б це ненависно невіруючим!
9 Він — Той, Хто послав Посланця Свого з прямим шляхом і релігією істини, щоб перевершила вона всі інші релігії, хоч як не було б це ненависно багатобожникам!
10 О ви, які увірували! Чи не вказати вам на справу, яка врятує вас від кари болісної?
11 Увіруйте в Аллаха й Посланця Його та борітеся на шляху Аллаха своїм майном і життям! Це краще для вас, якщо ви розумієте!
12 Простить Він вам гріхи ваші та введе в сади, де течуть ріки, в прекрасне житло та в сади Едену. Це — успіх великий!
13 Ще й інше, що миле вам — допомога від Аллаха та близька перемога; тож сповісти віруючим добру звістку!
14 О ви, які увірували! Будьте помічниками Аллаха, як сказав Іса, син Мар’ям, учням своїм: «Хто мої помічники на шляху до Аллаха?» Сказали учні: «Ми — помічники Аллаха». І увірувала частина серед синів Ісраїла, а інша частина не увірувала. Підтримали Ми тих, які увірували, і перемогли вони ворогів своїх.

Аят

И Мы сделали одних из вас испытанием для других (, чтобы посмотреть), будете ли вы проявлять терпение, а Господь твой - Всевидяший
- Различение, 20 -

Хадис

Проклял Аллах того, кто принес жертву не Ему! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику! Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!
- Муслим, ан-Насаи -