Коран: Переклад смислів з арабської мови

(Украинский язык)

Поиск по Корану      

Священный Коран   Содержание

Эта сура в:
Сура 98: Аль-Бейїна (Ясний доказ)  


Array
Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Не відмовилися від невір’я ті з людей Писання й багатобожників, які не увірували, поки не прийшов до них ясний доказ –
2 Посланець від Аллага, який читає пречисті сувої.
3 У них містяться правдиві писання.
4 Ті ж, кому було дано Писання, розійшлися одне з одним, після того, як прийшов до них ясний доказ.
5 А їм не було ніякого наказу, окрім поклоніння Аллагу, щирого служіння Йому, молитви та сплати закяту — ось правильна релігія!
6 Воістину, ті з людей Писання й багатобожників, які не увірували, опиняться у вогні геєни, де будуть вічно. Вони — найгірші з творінь.
7 Воістину, ті, які увірували й творили добрі справи, вони — найкращі з творінь.
8 Нагорода їм у їхнього Господа — сади вічності, в яких течуть ріки. Вони будуть там вічно. Аллаг буде задоволений ними, а вони будуть задоволені Ним. Це — для тих, які бояться свого Господа!

Аят

...Мы сделали Коран лёгким для запоминания, но найдётся ли усвоивший (его наставления)?
- Луна, 17 -

Хадис

Обменивайтесь рукопожатиями, ибо, поистине, это уничтожает ненависть, и одаривайте друг друга
- Ибн Раджаб -